Bongo in the Hotel Fairmont - The Palm in Dubai

Dubai - UAE

2014 - The colored and lively Bongo stool decorates a playroom of the Hotel Fairmont - The Palm in Dubai.

 

Bongo fairmont the palm 4 Bongo fairmont the palm 1 Bongo fairmont the palm 2 Bongo fairmont the palm 3